Grafiku i Llogarive të NVM-ve për përdoruesit e Tryton në Zvicër

Grafiku i Llogarive të NVM-ve për përdoruesit e Tryton në Zvicër

Ekziston një Grafik Standard i Llogarive për NVM-të në Zvicër.

Përdorimi i Kartës Standarde të Llogarive siguron që llogaritari juaj mund të kompletojë shpejt dhe me efikasitet deklaratat tatimore dhe raportet e tjera në emrin tuaj.

Instituti i Lirisë së Programeve përshtat dhe mbështet Grafikun Zviceran të NVM-ve për llogaritë për njerëzit dhe organizatat që preferojnë softuer falas, me burim të hapur.

Vlerësimi: