Mbështetje për IBM POWER9 në Zvicër

Mbështetje për IBM POWER9 në Zvicër

Instituti i Lirisë së Programeve ndihmon klientët të eksplorojnë alternativa ndaj duopolit Intel / AMD.

Procesorët IBM POWER9, nën ombrellën e programit OpenPOWER, u japin përdoruesve të vetëdijshëm për privatësinë mundësinë për të shmangur mikrokodin e errët të Intel.

Stacionet e plota të punës POWER9 mund të [porositen nga Vikingët në Gjermani] (https://www.vikings.net) ose direkt nga [Raptor Computing Systems] (https://www.raptorcs.com/).

Vlerësimi: