Zëri, Video dhe Zgjidhjet e Mesazheve të Biznesit

Zëri, Video dhe Zgjidhjet e Mesazheve të Biznesit

Software Freedom Institute SA është një lider në zhvillimin e zgjidhjeve të mesazheve të zërit, videos dhe biznesit.

Ne besojmë se kombinimi i softuerit falas, me burim të hapur dhe standardeve të hapura janë mënyra më e mirë për të fuqizuar ju, klientët tanë, në planin afatgjatë.

Vlerësimi: